Ako hoćeš da ti dova bude kabul, čini ovo djelo i vidjećeš, uz Božiju pomoć, kako se dove primaju

Čovjek svakodnevno razmišlja kako i na koji način se dovom približiti Allahu dž.š, ili šta činiti pa da mu dragi Allah primi dovu. Jedan od načina da nam Allah s.w.t.a. primi i ukabuli dovu jeste i taj da ne vraćamo prosjeka sa vrata.

Onog što prosi na ulici, kako hoćeš… dadni mu ili ne, tvoj je izbor, ne sporim da medju njima mnogo profesionalaca ima, koji su od prošnje napravili biznis.

Ali kada ti dođe na vrata prosjak, nemoj ga vratiti, a da mu barem nešto ne dadneš.

Zašto?

Zato što si tada dobio kredit kod Boga, da On tebi dadne kada od Njega zatražiš.

Tada imaš pravo reći-Gospodaru, ja ne vraćam siromaha s vrata kada mi dodje zatražiti nešto…Gospodaru moj, ja sam sada siromah koji stoji na Tvojim vratima, tako Ti milosti Tvoje, udijeli mi, Ti si najpreči za to!

Traži nakon ovoga ono što ti treba, vidjećeš, uz Boziju pomoć, kako se dove primaju.

svjetlo dunjajluka.com

Komentari

komentara