Ako je Allah s tobom, niko ti ne može nauditi

Piše: dr. Muhamed Ratib en-Nabulsi

Uzvišeni Allah je objavio: ”Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.” (En-Nahl, 97.) To je lijep život koji prevazilazi okolnosti u kojima se živi, prevazilazi teške međunarodne odnose i okolnosti, prevazilazi prijetnje i siromaštvo, prevazilazi nedostatak materijalnih sredstava i nedostatak radnih mjesta. To je lijep život koji je Allah obećao iskrenim vjernicima i vjernicama.
Stoga, brate i sestro, dovoljno je da svaki dan proučiš nekoliko stranica Kur'ana, pa da ti Allah u srce ulije smirenost koju ne mogu poljuljati svi stanovnici zemlje, ni sva životna iskušenja, jer ti si vjernik u Allaha, a vjernici su vrijedni i na posebnim stepenima kod Allaha. Ja sam imao profesora čija navika je bila, kad god vidi mladića koji klanja namaz, koji je moralan i lijepog ahlaka, koji je poslušan roditeljima, da mu priđe i kaže: ”Ne boj se, Allah će ti omogućiti i podariti uspješan i sretan brak, udoban stan i dobar prihod, jer ti si kod Allaha vrijedan.”
Jedanput sam ugostio jednog muslimana koji je imao devedeset godina, i prije nego je prvi zalogaj hrane stavio u usta, proučio je dovu: ”Hvala Allahu Koji je ljudima podijelio nafaku i čija dobrota nije zaboravila nikoga.” Svaki vjernik i vjernica, svaki mladić i djevojka, trebali bi učiti ovu dovu i biti svjesni da ih Allah nikad neće ostaviti i zaboraviti. Tvoje je samo da budeš pokoran i zahvalan Allahu, da ustraješ na pravom putu, i budi siguran da ćeš biti obasut blagodatima koje nećeš moći izbrojati. Jer, ako je Allah s tobom, pa ko je taj ko ti može nauditi?!
Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

(saff.ba)

18