Allahova, dž.š, Nagrada za imame

Predvoditi ljude u namazu, tj. biti im imam je posebna čast i privilegija. To potvrđuje hadis u kojem Pejgamber, s.a.v.s., posebno naglašava da je to onaj koji najbolje uči, pa kaže: "Ljude predvodi (imami) onaj koji najbolje zna učiti Kur'an" (Muslim)

 

Za imamom se ljudi povode u činjenju dobra, na što ukazuje i kur'anski ajet u kojem se opisuju Allahovi robovi koji u svojoj dovi kažu: "Oni koji govore: -Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini nas predvodnicima bogobojaznih!" (sura El-Furkan, 74) To znači učini nas imamima/vođama za kojima će se povodi u dobru, oni koji su na Pravom putu i koji Allahu pozivaju. To su oni koji se nadaju da će njihova djela koristiti ljudima jer time se postiže najveća nagrada i najljepše počivalište na drugom svijetu.

Allah, dž.š., se obraća Ibrahimu, a.s., i kaže mu: "Učinit ću da ti budeš ljudima imam/vođa."(sura El-Bekare, 124) To mu je bila nagrada za sve što je učinio izvršavajući Allahove naredbe i kloneći se zabrana, pa ga je Allah, dž.š., učinio imamom/vođom ljudima i primjerom na koji se ugledaju. Nakon raznih iskušenja kroz koja je Ibrahim, a.s., prošao, kao što su: ignorisanje od svojih sunarodnjaka, rasprava sa vladarom Nemrudom, bacanje u vatru i posebno teško iskušenje kada mu je Allah, dž.š., naredio da žrtvuje svoga sina za kurban. Nakon svih ovih iskušenja Allah, dž.š., ga nagrađuje upravo stepenom imameta/predvodništva.

 U drugom ajetu se kaže: "Između njih smo Mi imame/vođe određivali i oni su, odazivajući se zapovijedi Našoj, na Pravi put upućivali, jer su strpljivi bili i u dokaze Nađe čvrsto vjerovali."(sura Sedžde, 24) Oni su bili strpljivi u primjeni Allahovih naredbi i klonjenju Njegovih zabrana, bili su strpljivi u učenju, podučavanju i pozivanju na dobro. Tako su svojim vjerovanjem dostigli stepen jekina/čvrstoga imana.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je učio dovu da imami istraju na Pravom putu a za mujezine je molio za oprost grijeha.

Biti imam i predvoditi ljude u namazu je velika odgovornost. Onaj ko se prema tome ne bude ozbiljno i odgovorno ophodio zapada u veliku opasnost koja se spominje u narednom hadisu:"Imami će vam klanjati pa ako to obave kako treba imaćete nagradu i vi i oni, a ako pogriješe vi ćete imati sevap a oni će snositi grijehe." (Buhari) Imam je prvenstveno odgovoran za svoj namaz i za namaz onih koji su iza njega, jer ako on pogriješi džematlije imaju sevap a on postaje griješan.

U drugom hadisu koji prenosi Ukbe ibn Amir, r.a., stoji da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko bude imam ljudima pa na vrijeme dolazio u džamiju i ispravno namaz klanjao biće nagrađeni i on i džemat. A ako ne bude uredan ili bude griješio, samo će on za to odgovarati, a ne i džemat." (Ahmed i Ebu Davud, hadis je sahih)

Sehl ibn Sead, r.a., kaže da je čuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: "Imam je garancija (za ispravnost namaza) pa ako to obavi onako kako treba imaće sevap i on i oni koje predvodi a ako nešto pogriješi on će biti griješan a oni neće snositi nikakav grijeh." (Ibn Madže, hadis je sahih) 

Vrijednost imameta je poznata jer je to ono što je i Poslanik, s.a.v.s., lično radio, kao što su to činili odabrane halife nakon njega. Taj posao su uvijek preuzimali na sebe najodabraniji muslimani, oni koji su bili najučeniji i najveći praktičari u vjeri. Ovo sve ne sprečava da se za učenje ezana ima veća nagrada, jer je ezan javno oglašavanje i spominjanje Allaha, dž.š., a u tom izvršavanju ima nekada zahmeta i poteškoće.

Upravo zbog toga su se učenjaci razišli u mišljenju šta je od tog dvoga bolje: biti mujezin ili biti imam.  

Oni koji smatraju da je biti mujezin efdalnije od imameta na osnovu hadisa Poslanika, s.a.v.s., kojeg prenosi Ebu Hurejre, r.a.: "Imam je garancija (za ispravnost namaza) a mujezin je povjerenik (što se tiče namaskog vremena). Allahu moj, uputi imame i oprosti grijehe mujezinima." (Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Huzejme, hadis je sahih)  Oni smatraju da je stepen povjerenja, koji je u hadisu spomenut za mujezine, važniji od stepena garantovanja (koje se spominje kod imama) a također da je bolje za nekog učiti dovu da mu se oproste grijesi bolje nego učenje dove za uputu, jer je praštanje grijeha vrhunac dobra i važnije od ovoga drugog.

Što se tiče Poslanika, s.a.v.s., kao imama, kao i njegovih halifa, to je ono što su oni bili dužni obavljati kao predvodnici ljudi, i to je za njih bilo bolje, ali kada su u pitanju ostali ljudi onda većina smatra da je biti mujezin bolje od imameta. 

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Neka ezan uči najbolji od vas a neka vas predvodi u namazu onaj koji najbolje uči." (Ebu-Davud, Ibn-Madže)

Poslanik, s.a.v.s., i njegove halife nisu preuzeli na sebe obavezu učenja ezana zato što su oni bili zauzeti važnijim poslovima, koje drugi ljudi nisu mogli izvršavati. Interesantno je mišljenje malikijskog učenjaka El-Mevvaka iz devetog stoljeća koji kaže: Poslanik, s.a.v.s., nije učio ezan, jer da je on pozvao: Hajje alessalah/Dođite na namaz, i ako ljudi ne bi požurili da mu se odazovu, snašla bi ih kazna, zbog kur'anskog ajeta u kojem Allah, dž.š., kaže: "Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu, da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe." (sura En-Nur, 63.)

Prenosi se da je Omer, r.a., rekao: "Da nisam halifa, ja bih učio ezan."

Najbolje je mišljenje onih koji kažu da je kod činjenja djela najvažniji iskren nijjet, jer ponekad u našim očima i malo djelo može uzdići njihovog počinioca na visoke deredže u Džennetu, ako mu pri tome bude iskren nijjet.

Kod nas u nekim džematima imam ponekad uči ezan a negdje mujezin povremeno mijenja imama, pa tako postižu dvostruku nagradu.

Fuad Sedić, Preporod

Viđeno: 25

45

Komentari

komentara

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close