Allahovo lijepo ime El-Bari

Ime El-Bari jedno je od Allahovih lijepih imena. U Kur'anu se spominje tri (3) puta. Jedanput se spominje zasebno s određenim članom, kao što stoji u riječima Uzvišenog Allaha U 24. Ajetu sure El-Hašr. I dva puta se spominje u vezi s drugim (tj. stoji u genitivnoj vezi) i to u jednom istom ajetu a to je 54. ajet sure El-Bekara.

 

 

Značenje imena El-Bari

1. El-Bari jeste Onaj koji stvara stvorenja iz ničega. Na osnovu ovog značenja ovo ime slično je drugom Allahovom lijepom imenu El-Halik, stim da se ime El-Bari odnosi na stvaranje samo onih stvorenja koja imaju dušu, dok se ime El-Halik odnosi na stvaranje svih stvorenja. (Ovo mišljenje zastupa El-Hattabi)

2. El-Bari jeste Onaj koji razdvaja i odlikuje jedna stvorenja nad drugima, ograđuje, jer značenje riječi bere'e jeste i razdvajanje, prekidanje, razlikovanje, ograđivanje i sl, kako tvrdi učenjak El-Ahfeš.

 

3. El-Bari jeste Onaj koji je ljude stvorio od zemlje-turaba kao što je Uzvišeni Allah rekao: „Mi vas od nje (zemlje) stvaramo i u nju ćemo vas vratiti!“ (Prijevod značenja Ta Ha, 55.) Za zemlju-turab kaže se još el-berii –kako tvrdi učenjak El-Ferra- pa se i za ljude kaže el-berijjeh, kako se i kaže:

 

„Oni su najgora stvorenja!“ –

 

„Oni su najbolja stvorenja!“ –

4. El-Bari jeste Onaj koji je stvorio stvorenja u najljepšem skladu, Onaj u čijem stvaranju nema propusta i nesklada, kao što kaže Uzvišeni Allah: „Ti u stvaranju Milostivog nećeš vidjeti ama baš nikakvog nesklada, pa ponovo pogledaj, da li vidiš kakav nedostatak?!“ (Prijevod značenja El-Mulk, 3.) (Ovo mišljenje zastupa Ez-Zamahšeri)

 

Zaključak:

 

Dakle, El-Bari jeste Allah, Onaj koji je stvorio sva stvorenja, On El-Bari sva ta stvorenja stvorio je u najljepšem skladu, bez ikakvog nedostatka i propusta a naročito u takvom najljepšem skladu stvorio je ljude i odlikovao jedne nad drugima.

 

Allahovo lijepo ime El-Bari u našem životu

1. Allahovi robovi, znajte da vas je Uzvišeni Allah stvorio u najljepšem skladu, odlikovao vas nad drugim stvorenjima time što vam je razum dao, pa vam je zbog toga i naredio da samo Njega obožavate i da Mu nikoga ne smatrate ravnim, da Mu niučemu ne činite širka. Zato, obožavajte samo Allaha, subhanehu ve te'ala, i nikoga drugog mimo Njega Uzvišenog i ustrajte u tome sve dok ne sretnete svoga Gospodara. Ustanite i odazovite se naredbi svoga Gospodara i naredbi Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prestanite sa svim onim što vam je Allah zabranio i sa onim što vam je zabranio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem! Čuvajte se svake vrste širka! Pred svoje oči postavite kur'anski ajet: "A džine i ljude nisam stvorio osim da Me obožavaju!" (Prijevod značenja Ez-Zarijat, 56.)

2. Znajmo da nas je Allah stvorio i da smo mi Njegovi robovi, pa približavajmo se svome Gospodaru time, spominjimo u svojim dovama da je Allah naš Gospodar i da smo mi Njegovi robovi kako je i došlo u hadisu Šeddada b. Evsa, radijallahu anh, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

 

 

„Sejjidul-istigfar (prvak istigfara) je da rob kaže: 'Allahumme Ente Rabbii, la ilahe illa Ente, halakteni, ve ene abduke, ve ene 'ala 'ahdike ve va'dike mesteta'tu, e'uzu bike min šerri ma sana'tu, ebu'u leke bi ni'ametike alejje, ve ebu'u leke bizenbii, fagfir li fe innehu la jagfiru-z-zunube iila Ente! / Allahu moj, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe, Ti si me stvorio i ja sam Tvoj rob, ispunjavam zavjet Tebi koliko mogu, Tebi se utječem od zla koje sam uradio, priznajem Tvoje blagodati prema meni, i Tebi priznajem svoj grijeh, pa mi oprosti, jer grijehe ne oprašta niko osim Tebe!' (Buharija, Da'wat, 5947; Tirmizi, Da'wat, 3393; Nesa'i, Istiaza, 5522; Ahmed, 4/125.)

3. Znajmo da ono od čega potičemo je zemlja, otac čovječanstva, otac svih ljudi, Adem, stvoren je od zemlje i to ukazuje na Allahov, subhanehu ve te'ala, svemoć, zatim smo stvoreni od neznatne tekućine, nekoliko kapi, što također ukazuje na Allahovu, subhanehu ve te'ala, svemoć ali i na našu slabost, pa stoga dobro vodimo računa o sljedećem:

 

3.1. čuvajmo se oholosti u svome hodu i svakom svome ponašanju,

 

3.2. izdvojimo zekat na svoj imetak (ukoliko smo obavezni)i na ostalo,

 

3.3. udjeljujmo sadaku-milostinju prije negoli nam duša dospije do grkljanja, udjeljujmo svoj imetak u razne mnogobrojne vidove dobra, budimo svjesni hadisa kojeg prenosi Busr b. Džehhaš a u kojem stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednog dana pljucnuo u svoju šaku zatim na to pokazao svojim kažiprstom -stavio je u to svoj kažiprst- i rekao: „Uzvišeni Allah je rekao: 'O sine Ademov! Zar misliš da sam Ja nemoćan a stvorio sam te od sličnog ovome, pa kada tvoja duša dopre dovdje – pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pokazao ka grlu- ti kažeš: 'Udjelit ću', a vrijeme sadake-udjeljivanja je prošlo!“ (Ibnu Madže, 2707, i drugi i šejh Albani hadis je ocijenio dobrim.)

Izvor: sebil.eu

Viđeno: 12

196

Komentari

komentara

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close