ALLAHU EKBER! SAMO ZBOG JEDNOG DJELA MOŽE TI BITI ZAGARANTOVAN DŽENNET!

Saznaj i primjeni!

Znate li, zbog čega je Poslanik, a.s., svome prijatelju Talhi rekao, da mu je zagarantovan Džennet?

Za vrijeme bitke na Uhudu, Poslanik, a.s., je bio ranjen i izmoren. Nakon što se povukao prema brdu Uhud, htio je da se popne na manju stijenu, ali nije mogao.

Onda je prišao Talha, iako teško ranjen, stavio je ruke i koljena na zemlju a postavio svoja leđa.

Onda je Poslanik, a.s., stavio noge na njegova leđa i popeo se na stijenu.

Nakon ovoga, Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ”Talhi je Džennet zagarantovan.”

Djelo, bez obzira koliko bilo malo, da bi ga Allah primio, treba da ima dvije vrijednost i iskrenost, da se radi iskreno u ime Allaha da ima svoje pozitivne posljedice u društvu, porodici, džematu.

Talhino djelo, urađeno je iskreno u ime Allaha a posljedice njegovog djela su velike, Poslanik, a.s., je ostao živi i islam se nastavio širiti.

Saudin Cokoja

Komentari

komentara