Ambasada objavila izmjene u viznom postupku za one koji žele ići u Njemačku

Od 1. augusta 2019. godine će Ambasada ponovo prihvatati ÖSD-certifikate iz Bosne i Hercegovine.

Podnosioci zahtjeva za vizu Njemačke moraju u svrhe različitih boravaka (između ostalog spajanje porodice sa suprugom, spajanja djece starije od 16 godina, zapošljavanje zdravstvenih radnika, Au-Pair) priložiti dokaz o poznavanju njemačkog jezika na odgovarajućem nivou prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (GER), prenosi Fokus.

Koji nivo poznavanja jezika je potreban za određeni boravak, možete saznati iz odgovarajućih infolistova. Informacije o sadržaju i stepenu ispita na različitim jezičkim nivoima, i sl. možete pronaći na web stranici Goethe Instituta.

Kao dokaz potrebno je priložiti uvjerenje o položenom ispitu njemačkog jezika, koje je izdato na temelju standardiziranog ispita o znanju jezika prema standardima „Association of Language Testers in Europe (ALTE)“.

U postupku za izdavanje vize, Njemačka ambasada u Sarajevu trenutno priznaje certifikate o položenom ispitu od jezičkih instituta kako slijedi u nastavku:

– Goethe-Institut e.V. (GI).
– Verein Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD):

Od 1. augusta 2019. godine će Ambasada ponovo prihvatati ÖSD-certifikate iz Bosne i Hercegovine.

Kod certifikata iz Bosne i Hercegovine je mjerodavan datum polaganja ispita za pojedinačne module, a ne datum izdavanja jezičkog certifikata. To znači da ispiti za pojedinačne module moraju biti položeni nakon 31. jula 2019. godine. U suprotnom, priznavanje jezičkog certifikata neće doći u obzir.

– TestDaF-Institut (TestDaF).
– telc gGmbH (TELC), ukoliko je ispit položen u Njemačkoj.

Svi ostali certifikati kao i potvrde raznih jezičkih škola koje potvrđuju samo učešće na tečaju njemačkog jezika, se ne mogu priznati u postupku za izdavanje vize. Također se ne mogu priznati dijelovi certifikata o položenom jeziku iz pojedinih vještina/modula „govor, pisanje, čitanje, slušanje“, nego samo cjelokupni certifikati o položenom jeziku koji obuhvataju sve četiri vještine/modula.

Molimo obratite pažnju na to da certifikati o položenom ispitu njemačkog jezika koji obuhvataju četiri modula i koji zadovoljavaju jezički nivo koji je potreban za vašu svrhu boravka u Njemačkoj, na dan podnošenja zahtjeva za vizu nisu stariji od godinu dana. Stariji jezički certifikati i oni sa starijim parcijalnim modulima neće biti priznati.

O svemu možete čitati i na stranici Ambasade Njemačke.

cazin net