Ashabi će sačinjavati polovinu dženetlija

<<Abdullah kaže: “Bila nas je skupina oko četrdeset ljudi sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., kad on reče: “Biste li vi bili zadovoljni da sačinjavate jednu četvrtinu od svih stanovnika Dženneta? – Rekosmo: “Svakako! On dalje reče: “Bil’ bili zadovoljni da budete trećina stanovnika Dženneta? Mi opet potvrdismo: “Bi, Allahov Poslaniče! Onda on reče: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša nadam se I molim Allaha da budete polovina stanovnika Dženneta. To stoga što u Džennet neće ući osim pravi muslimani,a vi ste među mušricima kao bijela dlaka na koži crnog bika, ili kao crna dlaka na biku crvene kože.>>

 (Hadis bilježe Muslim, Tirmizi i Ahmed)

           Hadis govori o vrlinama ashaba, odnosno o predanosti svih nas, sljedbenika Muhammeda, s.a.v.s., koji će sačinjavati polovinu ukupnog stanovništva Dženneta? Hadis u kojem Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže da su najbolji od njegovog ummeta ashabi, pa onda tabi’ini (generacija iza ashaba), pa onda dalje redom, ne ide nama u prilog, jer smo mi I vremenski, a I po svemu drugom veoma daleko od ashaba I onih prvih generacija muslimana. Međutim, ima I hadis u kojem Resulallah, s.a.v.s., govori ashabima da će iza njih dolaziti ljudi koji će njega Poslanika, s.a.v.s, slijediti isto kao I oni, a neće ga moći vidjeti. Upravo je ovo naša odlika; budemo li pravi I iskreni muslimani I dosljedni u slijeđenju našeg Poslanika, s.a.v.s., sigurno ćemo, ako Bog da, biti u polovini dženetlija koju će sačinjavati ummet Muhammeda, s.a.v.s.

Govoreći o stanovnicima Dženneta Allah, dž.š., kaže: “Biće ih mnogo od naroda drevnih, a malo od kasnijih,” da bi u istoj suri, malo kasnije bilo rečeno: “Biće ih mnogo od naroda drevnih, a mnogo I od kasnijih.”

Iz knjige: Broj 40 u hadisima Allahovog Poslanika s.a.v.s. – Mirsad ef. Sedić