Borcima za četiri godine rata od 60 do 270 KM!

Dugo iščekivani Zakon o pravima boraca i njihovih porodica danas bi na sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta trebao dobiti konačnu potvrdu.

Inače, njegovim usvajanjem u Zastupničkom domu Parlamenta Federacija BiH odahnulo je 20.000 demobilisanih boraca, koji, iako su bili na prvim linijama, nisu imali nikakvu nadoknadu od države.

 Povoljniji uvjeti

Borci su, inače, na taj zakon čekali od 2010. godine. U izradi su učestvovali pripadnici deset boračkih udruženja, predstavnici Vlade i federalni ministar za pitanja boraca Salko Bukvarević.

Konačnim usvajanjem borci Armije RBiH i HVO-a imaju prioritet pri zapošljavanju, pomoć u slučaju smrti, mogu se prijevremeno penzionisati, a omogućava im se i duži godišnji odmor.

Borci stariji od 57 godina, koji su najmanje 12 mjeseci bili u ratu, dobit će novčane nadoknade. Uvjet je da su nezaposleni, odnosno da su najmanje godinu bili na birou. Mjesečno će im biti osigurana primanja u iznosu od pet maraka za svaki mjesec borbe.

Jedini uvjet je da borac koji aplicira na mjesečnu pomoć nema druga primanja koja prelaze 50 posto minimalne penzije u Federaciji BiH isplaćene u decembru prošle godine. To znači da će pravo na pomoć ostvariti bivši borci koji mjesečno ni po jednom osnovu ne zarađuju više od 170 KM.

Vojnici koji su proveli svih 48 mjeseci u ratu, imat će pomoć od najviše 240 maraka mjesečno. Branioci koji imaju 54 mjeseca učešća u oružanim snagama dobivat će 270 maraka, dok će se za učešće u odbrani u trajanju od 12 mjeseci dobivati 60 KM mjesečno.

Zdravstvena zaštita

Među ostalim pravima koje su stekli bivši borci jesu i pravo na zdravstvenu zaštitu, liječenje u inozemstvu, banjsko liječenje i jednokratna novčana pomoć za liječenje, zatim prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova, troškovi prijevoza za liječenje u drugom kantonu i besplatno liječenje PTSP-a.

Bivšim borcima bit će omogućeni i povoljniji uvjeti i prioritet pri zapošljavanju, pomoć u slučaju smrti, prijevremeno povoljnije penzionisanje i duži godišnji odmor.

Godišnje 50 miliona KM 

1.

ZA PROVEDBU ZAKONA POTREBNO JE 50 MILIONA MARAKA NA GODIŠNJEM NIVOU.

2. 

Rebalans budžeta

REBALANSOM JE ZA PROVEDBU OVOG ZAKONA OSIGURANO 25 MILIONA KM. ZAKON PREDVIĐA 16 RAZLIČITIH PRAVA ZA BORAČKU POPULACIJU I ČLANOVE NJIHOVIH PORODICA .

Registar boraca

3.

ZAKONOM JE PROPISANA I OBJAVA JEDINSTVENOG REGISTRA BORACA NA INTERNETSKOJ STRANICI FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA.

avaz.ba