DA LI STE ZNALI O UROKU

Imam Muslim izvijestio je u svom "Sahihu" predanje od Ibn Abasa u kome stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Pakosno urokljivo oko jeste činjenica. Kada bi postojalo išta brže od sudbine (ar. kadr), pakosno urokljivo oko bi to bilo." 1 Također, u istoj zbirci sahih hadisa Enes je izvijestio da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., …