Neke blagodati i koristi sadake

Mnogobrojne su koristi od udjeljivanja sadake. Sadaka poništava griješne prestupe, kao što se navodi u hadisu od Mu'aza ibn Džebela, radijallahu 'anhu, da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme, rekao: „…a sadaka poništava greške kao što voda gasi vatru!“ (Tirmizi i drugi, sahih) Sadaka je razlog za povećanje bereketa u imetku, jer Uzvišeni Allah …