Propisi o šehidu

Šehid je punoljetna osoba, pripadnik islama, koja bude ubijena nepravedno. To je, naprimjer, neko ko je ubijen u bici na Allahovom putu, a da nije kao ranjenik odnesen sa bojnog polja. To znači da nije ništa uzimao od onoga što pomaže funkcije tijela nakon ranjavanja. To podrazumijeva da nije ništa jeo, pio niti je uzimao …