Poučan hadis o dnevnim namazima

Hazreti Alija r.a. pripovijeda: „Dok je Poslanik sjedio sa grupom muhadžira i ensarija došla mu je jedna grupa Židova i rekli:' Muhammede, pitat ćemo te o riječima koje je Allah dao Musau i daje ih samo vjerovjesnicima koji imaju poslanicu i bliski su melekima'. Poslanik reče: 'Pitajte'. Oni rekoše:' Muhammede, reci nam o pet namaza …