Zanimljiva priča: Hadž poslije smrti

Zanimljivu i poučnu prenosi nam uvaženi hafiz Kur'ana časnog, Almir Kapić koji je bio svjedok zanimljivog događaja: "Večeras sam prisustvovao izvlačenju odlaznika za hadž u sklopu fondacije za hadž u Zavidovićima, izvučen je brat koji je preselio prošle godine, ušao je u ovaj projekat a zatim se vratio Allahu. Allah je ove godine upravo njega …

Sunećenje muške djece

        Jedna od roditeljskih dužnosti u odnosu na mušku djecu jeste i da ih osunnete. Sunećenje muške djece je tradicija, put, običaj sunnet i dio jedne jedinstvene tradicije i praksa svih vjerovjesnika i njihovih ummeta. "Pet djela se ubrajaju u vjersku tradiciju: sunnećenje muške djece, brijanje sramotnih mjesta, skraćivanje brkova, rezanje nokata i …

Lijepe Kur'anske dove

Rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tagfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne mine-l-hâsirîn. Gospodaru naš, sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprostiš i nesmiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni. Rabbenâ lâ tedž‘alnâ me‘a-l-kavi-z-zâlimîn. Gospodaru naš, ne daj nam da budemo s narodom griješnim.  Vesi‘a rabbunâ kulle šej-in ‘ilmâ. ‘Alellâhi tevekkelnâ! Rabbeneftah bejnenâ …