Muslimanka: Ne oponaša muškarce

Doista, žena koja se ponosi svojom ličnošću muslimanke, nikada ne oponaša muškarce, jer zna da je ženino oponašanje muškarca kao i muškarčevo oponašanje žene haram (zabranjeno) u šerijatu. Allahova Mudrost i Njegov vječiti Zakon u svemiru, životu i u čovjeku određuju da ličnost muškarca ima određene specifičnosti u odnosu na ženu i da žena ima …