Gdje je Džehennem?

Pitanje:Allah swt kaže: “I nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje!” (Alu Imran,133) Odgovor: Činjenica je da svemir, u čijem malom djeliću živimo i mi, nije ograničen samo na nebesa i Zemlju, makar mi, sve do danas, i ne znali šta su ta nebesa, …