Priča o čovjeku koji je 15 godina bio strpljiv sa ženom

Šejh Salih el-Megamisi pripovjeda sljedeću priču: 'Priča se da je neki muškarac tražio od nekog bogobojaznog čovjeka kćerku da se oženi, i on je pristao.   Kada mu je supruga dovedena vidio je da je slijepa na jedno oko, da šepa i ima puno drugih nedostataka. On je bio strpljiv sa njom punih 15 godina …