Zanimljiva priča: Hadž poslije smrti

Zanimljivu i poučnu prenosi nam uvaženi hafiz Kur'ana časnog, Almir Kapić koji je bio svjedok zanimljivog događaja: "Večeras sam prisustvovao izvlačenju odlaznika za hadž u sklopu fondacije za hadž u Zavidovićima, izvučen je brat koji je preselio prošle godine, ušao je u ovaj projekat a zatim se vratio Allahu. Allah je ove godine upravo njega …

Amerikanac koji je umro pored Ka'be

Dok je putovao prema Saudijskoj Arabiji, nije mu ni padalo na pamet, da će se baviti istraživanjem o islamu i stanju muslimana. Radio je za jednu od najvećih američkih firmi. Bio je ozbiljan menadžer koji se brinuo samo o svojoj karijeri. Kroz svoj poslovni rad, postigao je mnoga priznanja i diplome. U životu su mu …