Četiri obećanja Allaha dž.š svakom od nas …

1) Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti. (Sura El-Bekare, 152.)
2) Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati… (Sura Ibrahim, 7.)
3) Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! (Sura Gafir, 60.)
4) Allah ih neće kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti. (Sura El-Enfal, 33.)