Čuvaj se prvog grijeha Iblisa, Adema i Kabila!

Prvi grijeh ‘Aun ibn Abdullah el-Fadl ibnul-Muhlib je kazivao: “Čuvaj se oholosti, jer je to prvi grijeh (čin nepokornosti) koji se desio na nebesima. Iblis se uzoholio i odbio pasti na sedždu Ademu, a. s., pa je zbog toga izgnan i proklet sve do Sudnjega dana. Čuvaj se pohlepe i prevelike žudnje jer je ona prvi grijeh počinjen u Džennetu. Adem, a.s., je žudio (da postane melek nakon Iblisovog nagovaranja), pa je okusio plodove sa zabranjenog drveta i zbog toga prognan iz Dženneta. Čuvaj se zavisti, jer je ona prvi grijeh počinjen na Zemlji. Kabil je zavidio svome bratu Habilu, pa ga je ubio i počinio veliki grijeh. Zato se dobro pripazi oholosti, pohlepe i zavisti.”   Iz knjige “Riznica mudrosti muslimanskih velikana” Autor: Ibrahim Al-Na'mah

 

Akos.bA