Da li je dozvoljeno klanjati našminkana?

PITANJE: Selam alejkum! Da li je dozvoljeno klanjati našminkana?

ODGOVOR: Alejkumusselam. Ako žena prvo abdesti a zatim stavi šminku koja ne sadrži u sebi nečistoću, to joj ne utiče na valjanost i ispravnost abdesta i namaza. Iz ovog se izuzima šminka koja u sebi sadrži nečistoću jer su čistoća tijela i odjeće šartovi valjanosti namaza kod većine učenjaka. Ako bi se prvo našminkala a zatim abdestila tako da joj voda ne dopire do dijelova tijela koje je vadžib oprati prilikom abdesta, onda joj nije ispravan ni abdest niti namaz.

Takođe, treba naglasiti da ženi nije dozvoljeno da bude našminkana ispred muškaraca stranaca, tj. onih koji joj nisu mahremi, misli se na ženu koja ne pokriva lice, jer šminka predstavlja ukrašavanje a to je fitna za muškarce. A kaže Uzvišeni: “I neka ne pokazuju ukrase svoje osim muževima svojim …” (En-Nur, 31). A ako bi žena našminkana klanjala pred muškarcima strancima ima nagradu klanjanja namaza i ima grijeh zbog ukrašavanja i izazivanja fitne. Ve billahi tevfik.

Dr. Zijad Ljakić

n-um.com

33