Da li je istina da svi ljudi imaju samo pola ljepote Jusufa, a.s.?

Pitanje:
Es-selamu alejkum!Da li pola Ademove, a.s., ljepote pripada Jusufu, a.s., a drugi dio ostatku čovječanstva, ili pola ljepote pripada Jusufu, a.s., a drugi dio Ademu, a.s., ostalim poslanicima i ostatku čovječanstva? Allah vas nagradio!Odgovor:
Ovakva pitanja neće čovjeku povećati niti smanjiti iman, tako da znanje o ovakvim stvarima nema svoje težine u čovjekovom vjerovanju. Allah, s.v.t., prvo je stvorio Adema, kao što Uzvišeni kaže: ‘’Čovjeka smo stvorili u najboljem liku.’’ (Et-Tin) Adem, a.s., neminovno je nosio ljepotu prvog stvaranja. Jusuf je samo jedan od njegovih potomaka, tako da nosi samo dio te ljepote. Ali, u hadisu stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ‘’Jusufu i njegovoj majci dato je pola ljepote, a drugi dio ostalom čovječanstvu.’’ U drugoj predaji stoji da je Jusufu dat dio ljepote od Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s.
Ibnul-Munir u ‘’Fethu’’ i Menavi u ‘’Fejdul-Kadiru’’ govore o hadisu koji bilježi imam Tirmizi od Katade: ‘’Allah nije poslao niti jednog poslanika a da nije bio lijepog izgleda i lijepog glasa. Vaš vjerovjesnik je najljepšeg izgleda i najljepšeg glasa.’’ Međutim, ova predaja je mursel predaja i nije vjerodostojna. Dok se od Ibn Mes’uda, r.a., prenosi da je Jusufu i njegovoj majci data trećina ljepote čovječanstva.
Dakle, ovo pitanje je pitanje mišljenja, odnosno nije zasnovano na relevantnim dokazima i, kao što rekoh, nema nikakve koristi raspravljati o onome što nam neće niti povećati niti umanjiti iman.
Allah najbolje zna.
Odgovorio: Harmin Suljić, prof.
Minber.ba

30