Da li je Suzana muslimansko ime?

U tradiciji Bošnjaka postoje imena koja se daju djeci i bez provjeravanja njihovog značenja. Često značenje tih imena bude ružno ili u najmanju ruku smiješno kao npr: Samra ili Sevda – crna ili mrka, ili da vam se dijete zove Sureja što znači luster ili svjetiljka. Postoje imena sa pogrdnim značenjem koja su česta u našoj tradiciji poput Mirhad – zahod,wc ili Irhad – nužda ili Vedin – mokar, vlažan.

Sa druge strane postoje imena za koja bi se pomislilo da su svačija samo ne muslimanska, a ona imaju lijepo značenje i mogu biti muslimanska. Jedno takvo ime je i Suzana, hebrejskog porijekla a znači ljiljan ili krin. Dakle, ime Suzana zbog svog lijepog značenja može se svrstati u muslimanska imena.

Priredio: Esmin Mehić,prof.

710