Da li smrt boli?

Lijepo je i korisno spomenuti Ibn Hazmovo djelo Bol smrti i kako ga uklonuti, u kojem je s potpunim ubjeđenjem utvrdio da se prilikom smrti ne osjeća apsolutno nikakav bol, nego da bolove uzrokuju razne vrste bolesti od kojih boluju živi, a svoju tvrdnju tvrdnju potkrijepio je primjerom osoba na samrtnoj postelji koje nisu pokazivale da osjećaju bilo kakve patnje.

upitnik2Ibn Meskevija napisao je tekst pod naslovom ”Esej o strahu od smrti” koji je objavio njegov otac Luis Šejhu u časopisu El-Mešrik.

U Kur’anu časnom spomenut je izraz ”sekretul-mevt”, a riječ ”sekretun” označava vid nesvjestice ili gubitka razuma, i ne upućuje na bol.

I u Poslanikovom sunnetu spomenut je izraz  ”sekerat”, što označava stanje koje je na samrtnom času proživljavao Poslanik s.a.v.s. Vidjevši ga u takvom stanju, Fatima r.a., rekla: ”O, oče moj, kakve su te muke snašle!”, na što joj on reče: ”Nakon današnjeg dana, tvoj otac neće više imati muka.” (Buhari)

Neki islamski učenjaci spomenuli su da će pojedini ljudi osjetiti smrtne muke koje će ih očistiti od grijeha.

U Kur’anu je opisana smrt nasilnika – zalima:”A da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispružili ruke svoje prema njima: ‘ Spasite se ako možete!”’ (El-En’am,93)

”…po licima ih njihovim i straga udarali…” (El-Enfal,50)

U hadisu koji prenosi Berra navodi se da vjernikova duša napusti tijelo poput kapljice koja sklizne s otvora posude iz koje se pije.(Ahmed i Ebu Davud)

Ove riječi znače da če vjernikova duša vrlo lahko napustiti njegovo tijelo. Što se tiče nevjernike i licemjera, njihove će duše napuštati tijelo uz veliku muku, kao što bodljikavi štap vadi iz vlažne vune, što upućuje na teško i tegobno stanje.

U hadisu se navodi:”Vjernik će umrijeti znojnog čela.”(Ahmed i Tirmizi)

Postoji više tumačenja ovog hadisa, a u jednom od njih navodi se da je to vanjski znak smrti koji ukazuje na olakšano stanje, jer je i Poslaniku, s.a.v.s., na samrtnoj postelji bilo znojno čelo koje je brisao.

U hadisu koji prenosi Ebu Hurejra, r.a., navodi se:”Šehid prilikom smrti ne osjeća veći bol od bola koji vi osjećate prilikom uboda komarca.” (Ahmed,Tirmizi i Nesai)

Izvor: Stazama egoizma – Autor: Dr. Selman el Avda

www.islam-iman.com