Da li u namazu sure moram učiti redosljedom?

Pitanje: Es-Selamu alejkum. Jedne prilike sam bio imam u jednom džematu na insistiranje samih džematlija. Namaz smo obavili po propisu, ali neki od džematlija su poslije prigovorili na to da nije baš uredu to što nisam učio Kur’anske sure onim redoslijedom po kojim su svrstane u Kur’an-i-Kerimu. Mišljenja sam da nisu u pravu jer sam to tada prvi put čuo. Možete li mi reći šta je ispravno po ovom pitanju? Da vas Allah Aze Ve Dželle nagradi. Eselamu alejkum

Odgovor: We alejkumu selam, tematika, u fikhu poznata pod nazivom ‘ettenkis’ vezana za gore navedeno pitanje, i to kada klanjač ne uči sure redosljedom kako su poredane u Kur’anu, je tematika oko koje su se učenjaci podjelili, ali svi učenjaci su složni da je namaz klanjača koji uči ettenkisom ispravan. Ettenkis kod imam Ahmeda i imam Malika je mekruh, a kod imam Šafije i imam Ebu Hanife je dozvoljen. Ispravnije i sigurnije je da klanjač čuva redosljed sura onako kako su poredane u Kur’anu

Za www.islam-iman.com – Odgovorio: Uvaženi šejh hafiz Imad el-Misri

13