DESET STVARI KOJE MUSLIMANI SMATRAJU PRIVLAČNIMA KOD MUSLIMANKI

1. Njena pokornost Stvoritelju:

Musliman koji prakticira vjeru voli muslimanku koja također prakticira vjeru; koja zna da život na ovom svijetu nije ništa drugo nego test od njenog Gospodara; koji joj daje priliku da se približi Allahu, čineći sve više i više dobrih djela kojim će On biti zadovoljan, obuzdavajući se od unutrašnjih želja koje su protiv volje njenog Stvoritelja.“A onome koji je od stajanja pred Gospodarom svojim strepio i dušu od prohtjeva uzdržao. Džennet će boravište biti sigurno.” (Sura En-Nazi’at, 40-41)

2. Njena čednost/stid

Čednost je jedan od najvažnijih faktora ženske ličnosti. Kada je riječ o prirodi vjernika, pod čednosti se podrazumijeva loš i neugodan osjećaj udružen sa sramom, a koji je uzrokovan strahom od izlaganja ili cenzuriranja za neko bezvrijedno ili neprilično ponašanje.

Muhammed s.a.v.s je rekao: “Stid proizilazi iz imana, iman vodi u Džennet. Nepristojnost proizilazi iz mržnje, a mržnja vodi u vatru.” (Sahih Al-Bukhari)

Muslimanka se stidi da učini bilo šta što će dovesti do nezadovoljstva njenog Gospodara. Ona ima stid u svom govoru, u svom pogledu, u odijevanju i u hodu. Njen stid u govoru znači da je njen govor častan, a ne nejasan. Allah dž.š. kaže: “O žene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene! Ako se Allah bojite, na sebe pažnju govorom ne skrećite, pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno, i neusiljeno govorite!” (Sura Al-Ahzab, 32)

Njen stid u pogledu znači da ne gleda ono što je Allah dž.š. zabranio. Allah dž.š. kaže: “A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim.” (En-Nur, 31)

Njen stid u odijevanju znači da ne otkriva drugima ono što joj je Allah dž.š. zabranio da otkriva. Allah dž.š. kaže: “… i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena…” (En-Nur,31)

Njen stid u hodu znači da hoda bez privlačenja pažnje na sebe. Allah dž.š. kaže:”…i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.” (En-Nur,31)

Prenosi Abu Usayd al-Ansari da je čuo da je Allahovo Poslanik s.a.v.s. rekao ženama koje su zajedno izlazile s muškarcima iz džamije: “Sklonite se (po strani) jer vam ne priliči da idete sredinom puta.” Nakon toga, žene su se držale krajeva puta i hodale tako blizu zida da bi im haljine zapinjale.

Žena koja zna za Allahovu naredbu o čuvanju čednosti i koja se pokorava volji svog Gospodara i pored želje da bude hvaljena zbog svoje ljepote, je, bez sumnje, ona kojom je zadovoljan Allah dž.š. ali i dobar vjernik.

3. Njena ljepota

Allah, s.v.t., je učinio ženu lijepom u pogledu muškarca. Razlika je samo u tome da su pojedina živa bića privlačnija jednima nego drugima. Aiša r.a. je rekla: “Čula sam Posanika s.a.v.s. kako govori: ’Duše su poput mobilizirane vojske. One koje su srodne – sastaju se, a one koje nisu razilaze se.’(Buhari)

Al-Qurtubi je rekao: “Iako su to sve duše, one se međusobno razlikuju, tako da će osoba imati afinitet sa dušama jedne vrste, i spojit će se sa njima zbog međusobnih sličnosti. Možemo da primijetimo da se razni ljudi međusobno povezuju sa onima s kojima dijele slične afinitete i da se udaljavaju od onih od kojih se razlikuju.”

Za vjernika, ljepota muslimanke nije samo u tome kako njen nos izgleda ili koliko velike oči ima, nego je njena skromnost, čistoća srca i nevinost čine lijepom. Također, Allah dž.š. čini ljude koje On voli ugodnima i drugima.

“Kada Allah zavoli nekog Svog roba, pozove Džibrila i kaže mu: Ja volim tog i tog, pa ga voli i ti – i Džibril ga zavoli. Potom Džibril kaže stanovnicima nebesa: Allah voli tog i tog, pa ga volite i vi – i oni ga zavole. Tada ga zavole i stanovnici Zemlje.”(Buhari i Muslim)

4. Njen intelekt i humor

Intelekt i humor su dva veoma poželjna kvaliteta žene. Svaki čovjek želi da ima inteligentnu ženu koja može da ga podrži u svakodnevnim situacijama. Hatidža r.a. je bila prva i jedna od najvoljenijih žena Poslanika s.a.v.s. Ona je podržala Poslanika s.a.v.s. na samom početku njegovog poslanstva kada mu je Džibrail dostavio prvu Objavu. Poslanik s.a.v.s. se uvijek divio Hatidži r.a. i spominjao je dugo poslije njene smrti. Žena koja ima smisao za humor je veselje i zadovoljstvo za čovjekovom srcu. Poslanik s.a.v.s. je preporučio Džabir bin ‘Abdullahu da oženi djevicu da sa kojom bi se zabavljao.

Prenosi se da je Džabir Abudllah rekao: “Moj je otac umro i ostavio iza sebe sedam kćeri (ili devet kćeri), pa sam se oženio udovicom. Allahov Poslanik me je upitao: “O Džabire! Jesi li se oženio?” Odgovorio sam: ”Da.” On je upitao: “Jesi li se oženio djevicom ili ženom?” Odgovorio sam: “Ženom.” Na to mi Allahov Poslanik s.a.v.s. reče: ”Zašto nisi uzeo djevicu s kojom ćeš se zabavljati, i koja će se s tobom zabavljati?” (Hadis se nastavlja) (Buhari)

5. Njena iskrenost

Biti iskren i pošten je jedan od osnovnih kvaliteta vjernika. Abdullah ibn Mas’ood r.a. je rekao: “Poslanik s.a.v.s. je rekao: ’Držite se iskrenosti, jer iskrenost vodi dobročinstvu, a dobročinstvo vodi u Džennet. Čovjek govori istinu i teži iskrenosti sve dok kod Allaha ne bude upisan kao istinoljubljiv. Čuvajte se laži, jer laž vodi u grijehe, a grijesi vode u džehennemsku vatru. Čovjek laže i teži neistini sve dok kod Allaha ne bude upisan kao lažov.’” (Buhari i Muslim)

Povjerenje u osobu koja ponavljano laže se gubi. Ako se to desi u braku, cijela veza se raspada. Muslimanka koja je iskrena ima veći stepen u muslimanovom srcu.

6. Njena poslušnost

Allah dž.š. je učinio muškarca zaštitnikom i izdržavateljem žene. Ona treba da mu se pokorava u svim stvarima koje nisu u suprotnosti sa Kur’anom i sunnetom. "Muškarci su zaštitnici žena, jer Allah je jedne iznad drugih odlikovao, i zato jer muškarci troše svoje imetke!“ (En-Nisa’, 34).

Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Najbolja žena je ona koja te, kad u nju pogledaš, obraduje, koja te, kad joj nešto narediš, posluša i koja ti se ne suprotstavlja u onome što prezireš u pogledu nje i tvog imetka.” (At-Tabarani, Ibn Majah)

7. Njeno strpljenje

Strpljenje je odlika koja se nikada ne može dovoljno nahvaliti. Žena koja u teškim trenucima bude strpljiva oslanjajući se na Milost Allahovu je, bez sumnje, voljeni rob Allaha dž.š. Allah dž.š. kaže: “Allah voli strpljive.” (Ali Imran, 146).

8. Njeno kuhanje

Ukusna hrana je, bez sumnje, muškarčeva slabost. Stara je poslovica: “Put do srca vodi preko stomaka.” Znamo i da je jedna od Poslanikovih žena spremala hranu koju je Poslanik volio, a Aiša r.a. bila ljubomorna jer nije i sama znala pripremiti tu hranu.

9. Njeno zadovoljstvo sa nafakom

Nijedan čovjek ne želi ženu koja se neprestano žali o tome kako njen muž slabo zarađuje ili kako su bogati njihovi prijatelji. Dobra muslimanka je ona koja je zahvalna Allahu za ono čime ju je blagoslovio i zahvalna je mužu za opskrbu kojom je izdržava. Ebu Hurejre r.a. prenosi: ‘Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Nije bogatstvo u mnoštvu dunjaluka nego je bogatstvo, bogatstvo duše.” (Buhari i Muslim)

10. Lijepi maniri

Žena lijepih manira je blagoslov od Allaha dž.š. Kada govori, ona govori časno, kada se raspravlja sa drugima, radi to na lijep način. Uljudna je sa starijima, voli djecu i dobra je prema kolegama. Abdullah bin Amr prenosi da je Poslanik rekao: “Najbolja od vas je ona koja ima najbolje manire.” (Buhari i Muslim)

Izvor: Al-Hadiyah Magazine

Autor: Mansoor Aleem

Za Akos.ba prevela i obradila: Smaila Mulić

Komentari

komentara

Ova stranica koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti stranice i prilagođavanja sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda portala slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda portala kliknite na “Slažem se”. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close