Dobila menstruaciju dok je bila u džamiji

PITANJE:

Da li je griješna žena koja je dobila menstruaciju dok je bila u džamiji Allahovog Poslanika, s.a.v.s. i ostala u njoj dok njena porodica nije završila sa namazom, a onda izašla sa njima?

ODGOVOR:

Ako nije u mogućnosti izaći sama, tada nije griješna. Međutim, ako može izaći sama, dužna je odmah da izađe iz džamije, jer ženi koja ima hajz ili nifas, te osobi koja je džunup, nije dozvoljeno boraviti u džamiji. Ovo se temelji na riječima Uzvišenog: „… i kada ste džunup osim da prođete (kroz džamiju)“, i riječima Vjerovijesnika a.s.: „Ja doista, ne dopuštam mesdžid džunupu (da boravi u njemu) i ženi u menstruaciji.“

Fetve o ženskim pitanjima, Muhammed El-Musnid

15