Dova koja se uči mladoženji, odnosno mladi

Barekallahu leke, ve bareke 'alejke1, ve
džeme' a bejnekuma fi hajr
"Allah te blagoslovio i svaku ti blagodat
dao! Allah vas sjedinio u dobru!" (SAHIH)


Aid el-Karni

Obrada: novihorizonti.net