Dova koju je Muhammed, s.a.w.s., učio u zaštiti od velike kiše:

Dova koju je Muhammed, s.a.w.s., učio u zaštiti od velike kiše:

اللهم حوالينا ولا علينا
اللهم على الأكام و ااظراب
و بطون الأودية
و منابت الشجر
Allahumme havalejna vela alejna
Allahumme alel-ekamili vezzirabi
Ve butunil-evdijeti
Ve menabitiš-šedžeri

Allahu, spusti Svoje kiše (ako su kazna) izvan našeg okruženja, a ne nas.
Allahu, spusti je na humsku zemlju i na kršovite stijene i u utrobu dolina i u korjenita drveća.

147