Dova koju uči mladoženja

Allahumme inni es'eluke hajreha ve hajre
ma džebelteha 'alejhi, ve e'uzu bike
min šerriha ve šerri ma džebelteha 'alejh
"Allahu, molim Ti se za njeno dobro i da
ono čemu je ona, po naravi, sklona bude
dobro! Allahu, utječem Ti se od njenog zla i
zla onoga čemu je, po naravi, sklona!" (sAHIH)

Aid el-Karni
Obrada: novihorizonti.net