DOVA PRILIKOM POTEŠKOĆE

AIHihum.me Hi sehle illa ma dže'altehii
sehlen ve Ente tedž'alul-hazene iza ši'te
se hl a
"Dovoljan mi je Allah i divan je On zaštitnik!
Allahu, lahko je samo ono što Ti lahkim
učiniš, a Ti teške stvari, ako hoćeš, lahkim
možeš učiniti!" (SAHIH)

Aid el-Karni
obrada: novihorizonti.net

26