Dova za dobro ovog i Onog svijeta

Hasbijellahu la ilahe illa hu alejhi tevekkeltu ve huve rabbul aršil azim.

Uči se sedam puta. Ko je prouči ujutro i navečer sedam puta Allah će mu nadoknaditi od hajra sve što ga je prošlo i na dunjaluku i Ahiretu.

9