Dova za supruznike

Poslanik a.s. je dovio u korist mladenaca slijedeću dovu koju prenose četvorica autora hadiskih zbirki "Sunen" (Ebu Davud, Tirmizija, Nesaija i Ibn Madždže):

(Barekellahu leke, ve bareke 'alejke, ve džeme'a bejnekuma fi hajrin).

Neka ti Allah podari bereket, i neka je na tebe Njegov bereket, i neka vas sastavi u svakom dobru.

158