Dova za uputu na Pravi put

Allahu, Gospodaru moj, molim te upiti nas na Pravi put sa onima koje si već uputio, povećaj nam uputu i daj nam da ispravno postupamo kako ćeš Ti biti zadovoljan.

Podari dušama našim bogobojaznost i očisti ih, Ti si Onaj Koji ih najbolje možeočistiti, Ti si njen Zaštitnik i Gospodar.

Gospodaru naš, podari nam FURKAN (sposobnost da razlučimo Istinu od neistine) i pokaži nam Istinu Istinom i daj nam da je se držimo i da je slijedimo, i pokaži nam zabludu i laž takvom i daj nam da je se klonimo.

Gospodaru, budi sa nama, a ne protiv nas i pomozi nas Svojom velikom pomoći, ti si Onaj Koji najbolje pomaže.
Amin !

281