DOVE KOJE SE UČE PRILIKOM BRIGE l TUGE

Allahumme inni e'uzu bike minel-

hemmi vel-huzni, vel-'adžzi vel-keseli,

vel-buhli vel-džubni, ve dal'id-dejni ve

galebetir-ridžal

"Moj Allahu, Tebi se utječem od brige, i od

tuge, i od nemoći, i od lijenosti, i od kukavičluka,

i od tereta duga, i od ljudske

nadmoći. " (SAHIH)

2. "Svakom čovjeku koji izgovori:

'Moj Allahu, ja sam rob Tvoj, sin roba

Tvoga, sin robinje Tvoje. Moj je položaj u

Tvojoj Ruci, nada mnom se sprovode Tvoja

određenja, pravičnost je po Mene odluka

Tvoja! Prizivam te svim Tvojim imenima,

kojima si Sebe nazvao, onim koja si u Knjizi

Svojoj objavio, onim kojima si nekog od robova

Svojih poučio, i onim koja si u tajnosti

kod Sebe zadržao, da Kur'an učiniš proljećem

srca mog, svjetlom mojih očiju, lijekom

moje tuge i brige!'Allah će otkloniti njegovu tugu i brigu i zamijeniti

ih radosti." (SAHIH)

 

 

Aid el-Karni

Obrada: novihorizonti.net

31