Dove koje uči posjetitelj bolesniku

Svaki bolesnik kojem nije došao smrtni

čas, a kojeg posjeti musliman i sedam puta

prouči sljedeću dovu:

Es'elulHihel-'Azime Rabbel-'Aršil-'azimi

en ješfijek

"Molim Allaha Velikog, Gospodara Arša

velikog da te izliječi!"

bit će izliječen. (SAHIH)

La be'se, tahurun in ša'allah

"Nije nikakva šteta! Allah ti s ovim grijehe

očistio, inšallah!" (SAHIH)

 

Aid el-Karni

Obrada: novihorizonti.net

24