DOVE – UČE SE PRILIKOM POSJETE BOLESNIKU

137.Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, prilikom posjete bolesniku izgovorio bi ove riječi: "La be'se tahurun inša' Allah"
-"Ne bilo opasno. Allah ti s ovim grijehe očistio, ako Allah da." ( B )
138."Es' elu-l-Lahe-l-'azim Rabbe-l-'Arši-l-'azimi en jušfike" – (7x) – Svaki bolesnik, koga posjeti brat musliman prije nego ovom nastupi smrtni čas i prouči mu sedam puta dovu: Molim Uzvišenog Allaha, Gospodara Prijestolja velikog, da ti zdravlje da – ozdravit će.

22