Dvadeset savjeta ashabima r.a.

Sevejd El-Ezdi, r.a. kaže: 
Bio sam jedan od sedmorice iz svoga naroda kada smo, kao delegacija, došli Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. Ušli smo kod njega i počeli razgovarati, pa ga je oduševio naš izgled i ponašanje, te nas on upita: 
-Ko ste vi? 
Mi mu odgovorismo: -Mi smo vjernici. 
Tada Poslanik reče: -Svaki govor ima suštinu i bit, pa šta ukazuje na suštinu vašeg govora i iskrenost vašeg vjerovanja? 
Mi rekosmo: -Petnaest osobina: u pet vjerujemo, pet izvršavamo i pet stvari koje smo radili u džahilijjetu (period prije primanja Islama) pa ih i dalje primjenjujemo, pa ako nam kažeš da to ne valja mi ćemo ih ostaviti.
Tada Allahov Poslanik, s.a.v.s. reče: -Nabrojte te osobine!
Tada oni rekoše:

-Pet stvari koje se tiču vjerovanja su: vjerujemo u Allaha, dž.š. u Njegove meleke, knjige, poslanike i u proživljenje poslije smrti.

Pet stvari koje izvršavamo su: svjedočimo da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i poslanik, klanjamo pet dnevnih namaza, dajemo zekat, postimo mjesec ramazan i obavljamo hadž, ko je u mogućnosti.

-Pet stvari koje smo radili u džahilijjetu i sada ih radimo su: zahvala u blagostanju, strpljivost u nedaćama, zadovoljstvo sa gorčinom odredbe (sudbine), iskrenost i stabilnost u borbama i negrđenje neprijatelja.
Poslanik se toliko obradovao i zadivio čistoći njihovog imana i ispravnosti njihove prirodne nadarenosti, pa im reče: „Vi ste mudraci, učanjaci i fakihi, i umalo da niste postali poslanici!

Ja ću vam još dodati pet stvari pa da imate punih dvadest:

Ako ste takvi kao što ste rekli, onda; 
ne sakupljajte ono što nećete pojesti, 
niti gradite ono u čemu nećete stanovati, 
ne natječite se u nečem što ćete sutra napustiti, 
bojte se Allaha Kojem ćete se vratiti i pred njim račun polagati 
i težite onome što vas čeka i u čemu ćete vječno ostati.»(Ebu Nuajm u Hil-jetul-evlija'u, Bejheki u Zuhdu, Hatib u Tarihu i pominje ga Ibn Hadžer u Isabetu)

www.ikc-berlin.de