Dženetske hurije?

Pitanje
Zanima me da li će svaki čovjek u džennetu imati više žena, tj. hurija? Ukoliko muž i žena oboje budu u džennetu, je li moguće da muškarac ima samo tu jednu suprugu, ili će baš svaki čovjek imati više od jedne žene?

Odgovor

Svi će u Džennetu biti zadovoljni i svima će biti lijepo. Ne opterećujte se spomenutim pitanjem, već se koncentrišite na to kako zaraditi i ući u Džennet s Božijom milošću.