Gdje je šejtan u ljudskom tijelu

Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: “Šejtan kruži čovjekom putem krvi.”
(Buhari mea’ el-Feth, 4/282; Muslim bi šerhi Nevevi, 14/155)
U drugoj predaji stoji: “Šejtan dolazi kod čovjeka dokle dolazi krv.” (Buhari mea’ el-Feth, 4/278; Muslim bi šerhi Nevevi, 14/157)

Rekao je Ibn Hadžer, rahimehullah: “Neki smatraju da hadis treba shvatiti bukvalno, i da mu je Allah, azze we dželle, to omogućio. Drugi smatraju da je to aluzija na njegove brojne pokušaje zavođenja, zbog snažne veze i nerastajanja kao da je poput krvi. (Fethu el-Bari, 4/280)

Ibn Abbas, radijallahu ‘anhuma, je rekao: “Šejtan napada čovjekovo srce, kada zaboravi i bude nemaran nagovara ga na zlo, a kada spomene Allaha, subhanehu ve te’ala, povuče se.”
(Tefsir Ibn- Kesir, 4/575)

Iz toga možemo zaključiti da šejtan može prodrijeti u ljudsko tijelo, i izabire srce za mjesto boravka. Srce je vođa, a ostali dijelovi tijela njegovi podanici, pa ako pokori njega pokore se i ostali dijelovi tijela. U tom kontekstu Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: “U tijelu ima jedan organ, ako je zdrav zdravo je cijelo tijelo, a ako je loš loše je cijelo tijelo. To je srce.” (Buhari mea’ el-Feth, 1/126; Muslim bi šerhi Nevevi, 10/28)
Međutim, postoje srca okružena zidovima imana, tvrđavom bogobojaznosti, čuvaju ih stražari zikra. Šejtan u njih može ući samo nakratko krišom, a kada uđe stražari zikra ga protjeraju poniženog van tvrđave.

Izvor: “Zaštita od džina i šejtana u svjetlu Kur’ana i Sunneta”