Hadis: Kad god neko ode u dzamiju ujutro ili navecer….

“Kad god neko ode u dzamiju (radi namaza) ujutro ili navecer – Allah mu pripremi docek u Dzennetu koliko god puta ode ujutro i navecer.”

Kao i namaz, i džemat, u užem i širem smislu, je obligatna dužnost svakog muslimana. Evo nekih razloga zašto trebamo stalno naglašavati važnost namaza u džematu, posebno u džamiji:

 

  1. Zato što je klanjanje namaza u džamiji pokoravanje Allahovoj, dželle šanuhu, naredbi. Uzvišeni Allah kaže: “Namaz obavljajte, i zekat dajite, i zajedno s onima koji namaz obavljaju i vi obavljajte!” (El-Bekare, 43)

 

  1. Zato što klanjajući namaze u džamiji slijedimo našeg Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., a to je garancija da će nas Allah voljeti. Allah, dželle šanuhu, kaže: “Ti reci: ‘Ako vi Allaha volite, mene slijedite! I Allah će vas voljeti i grijehe vam oprostiti!’” (Ali ‘Imran, 31)

 

  1. Zato što je namaz u džematu puno vredniji od pojedinačnog namaza. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Namaz obavljen u džematu je vredniji za 27 stepeni od pojedinačno obavljenog namaza.” (Buhari) Kad bi propušteni namaz klanjali individualno 27 puta, opet taj namaz ne bi bio na stupnju namaza obavljenog u džematu!

 

  1. Zato što za svaki odlazak u džamiju Allah, dž. š., nam pripremi posebno mjesto u Džennetu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Kada god vjernik pođe u džamiju, Allah mu za taj odlazak pripremi novo mjesto u Džennetu.” (Buhari)

 

  1. Zato što se Allah Milostivi raduje našem namazu u džamiji. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Kada neko od vas upotpuni abdest, a zatim ode u džamiju radi namaza, Allah se obraduje njegovom dolasku, kao što se bližnji obraduje pojavi odsutnog.” (Ibn Madže)

 

  1. Zato što i samo koračanje do džamije ima veliku važnost. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Ko god krene u džamiju radi namaza, jednim učinjenim korakom briše mu se jedno loše djelo, a drugim mu se piše jedno dobro djelo, kako u odlasku tako i u povratku.” (Ahmed)

 

  1. Zato što Poslanik, s.a.v.s., ni slijepcu nije dozvolio da izostaje iz džemata. Prenosi se: “Neki slijepac je tražio od Poslanika dozvolu za nedolaženje u džemat. Rekao je da nema vodiča i spomenuo je još neka opravdanja. Poslanik, s.a.v.s., ga je upitao: ‘Čuješ li ezan?’ On odgovori: ‘Da.’ Poslanik mu reče: ‘Odazovi se pozivu!’” Allahu ekber! Sve navedeno je dovoljna opomena, a Allah, dž. š., kaže: “I opominji! Doista, opomena vjernicima koristi!” (Et-Tur, 55)

 

Pa, odazovimo se Allahu i Njegovom Poslaniku, s.a.v.s. Počnimo klanjati pet dnevnih namaza. Pozovimo svoje supruge, djecu, roditelje, unučad, prijatelje i poznanike u džemat. Dođimo u džemat prije nego nas donesu pred džamiju na tabutu da nam klanjaju dženaze-namaz. Hvala Ti, Uzvišeni Allahu, što si nas počastio islamom, tom najvećom blagodati, kao i drugim nebrojenim blagodatima. Hvala Ti što si nam omilio namaz i učinio ga radosti naših srca. Hvala Ti, o Allahu, što si nam srca vezao za džamiju i džemat.

 

Neka naše sve misli, i svi otkucaji srca, i svi udisaji i izdisaji, i svi pogledi naši, i sva djela naša budu protkani zahvalnošću Tebi za sve što si nam podario na dunjaluku. Molimo Te da ukabuliš našu hutbu, da nagradiš sve koji su je slušali, čitali i drugima prenosili. Učini naš namaz svjetlom u kaburu i ključem Dženneta. Tebe, o Allahu, i Tvoga Poslanika, s.a.v.s., volimo, volimo i sve njegove sljedbenike, volimo i sve čestite ljude i sva bića koja si Ti stvorio. Vrata Tvoje milosti su uvijek otvorena za svakoga ko hoće da se odazove. Uvedi nas, o Gospodaru svjetova, u Džennet sa Tvojim miljenicima i odabranicima.

(preporod/ikre.at)

Komentari

komentara