Hoće li će dzennetlije imati bradu (opis dzennetlija)

Ibn Ebi ed-Dunja bilježi hadis koji prenosi Enes, r.a., koji kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Stanovnici Dženneta će ući u njega visoki šezdeset laktova, lijepi kao Jusuf, trideset i tri godine stari, poput Isaa, govorit će jezikom Muhammeda, bit će golobradi, kovrdžave i crne kose." Davud b. el-Husajn bilježi predaju prema kojoj je Ibn Abbas rekao: “Jezik kojim će govoriti stanovnici Dženneta bit će arapski jezik.”

Ukajl kazuje daje Ez-Zuhri rekao: “Jezik kojim će govoriti stanovnici Dženneta bit će arapski jezik.”