I zar možeš biti gladan!?

Samo hvali svoga Gopsodara na opskrbi koju je rasprostro po čitavom dunajluku!


Zahvali Allahu a onda se pokreni i traži nafaku!


Ima je svuda u prirodi oko nas!


Najmanje nafake ima na minderima sjedeći i u kafićima boraveći!!!