Iblisova ispovijest Poslaniku Muhammedu sallalahu alejhi we selem…

Muaz ibn Džebel r.a. prenosi da je Ibn Abbas r.a. rekao:Sjedili smo sa Allahovim Poslanikom a.s. u kući jednog ensarije. Iznenada je neko povikao: „O stanovnici ovog doma, dozvoljavate li mi da uđem jer mi nešto trebate?“ Allahov Poslanik a.s. reče: „Znate li ko je ovo?“ Prisutni odgovoriše: „ To zna Allah
dž.š., i Njegov poslanik.“ „To je prokleti Iblis le`anetullahi alejhi“ Omer r.a. skoči, uze sablju i reče: Allahov Poslaniče, dozvoljavaš li mi da ga ubijem?“ Allahov Poslanik reče: „Smiri se Omere, zar ne znaš da je on jedan od onih kojima je odgođena smrt do Sudnjeg dana. Nego, otvorite vrata, jer mu je naređeno da dođe. Dobro slušajte, šta će vam reći!“ Ibn Abbas r.a. priča: Neko je otvorio vrata, kad uđe jedan golobradi i ćoravi starac. U bradi mu nije bilo više od sedam dlaka, koje su izgledale poput konjske grive. Oči izbuljene, glava kao glava slona, zubi očnjaci poput svinjskih kljova, a usne kao gubice konja. IBLIS: Esselamu alejkum, Muhammede. Esselamu alejkum muslimani. POSLANIK A.S.: Selam je Allahov, prokletniče, i On selam daje kome hoće! Rečeno mi je da nešto želiš, pa reci šta je to?IBLIS: Muhammede, ja nisam došao svojom voljom, nego po naređenju. POSLANIK A.S.: Kakvo naređenje si dobio, prokletniče? IBLIS: Došao mi je jedan melek od Allaha dž.š i rekao mi da mi je Allah dž.š., naredio da ti dođem, ponizno i s poštovanjem i da ti ispričam kako zavodim ljude i kako ih varam. Melek mi je još rekao: „Allah ti naređuje da mu istinito odgovoriš na sve što te bude pitao, jer tako mi Allahove slave i Veličine ako budeš išta slagao Muhammedu, Allah će te zasigurno pretvoriti u pepeo koga će vjetrovi raznijeti. Tvoje dušmane će izvjestiti i time ih obradovati.“ Evo, došao sam ti Muhammede, pitaj me šta god hoćeš. Ako ti ne kažem istinu, moji neprijatelji će se radovati mojoj nesreći koja me zadesila, a ima li išta teže od toga? POSLANIK A.S.: Ako ćeš istinito odgovoriti, onda mi reci, ko ti je najmrži od ljudi? IBLIS: Najmrže Allahovo stvorenje si mi ti, Muhammede, i oni koji su tebi slični. POSLANIK A.S.: A koga još mrziš? IBLIS: Svakog moralnog mladića, koji je svoj život posvetio Allahu dž.š. POSLANIK A.S.: Koga još mrziš? IBLIS: Mrzim svakog pobožnog, učenog, marljivog i ustrajnog muslimana. POSLANIK A.S.: Koga još mrziš? IBLIS: Mrzim siromašnog čovjeka koji je strpljiv i ne jada se na svoje siromaštvo. POSLANIK A.S.: Kako ti znaš da je neko strpljiv? IBLIS: Muhammede, kada se čovjek tuži na svoje jade i muke, Allah dž.š., takvog čovjeka tri dana ne upisuje u strpljive robove svoje. POSLANIK A.S.: Koga još mrziš? IBLIS: Mrzim svakog bogatog čovjeka, koji zahvaljuje Allahu dž.š., na blagodatima. POSLANIK A.S.: A kako ti znaš da je neko zahvalan? IBLIS: Kada vidim bogatog čovjeka da stiče imetak na halal način, i kada svoj imetak troši na dozvoljene stvari. POSLANIK A.S.: Kako se ti ponašaš kada moj sljedbenik stupi na namaz? IBLIS: Muhammede, kada tvoj sljedbenik stupi na namz, mene spopadne groznica. Sav se tresem i plamtim. POSLANIK A.S. Zašto te spopadne groznica radi namaza moga sljedbenika?: IBLIS: Zbog stepena koji Allah dž.š., daje Svome robu za obavljeni namaz. POSLANIK A.S.: Kada Allahovi dž.š., robovi obavljaju hadždž, u kakvom si stanju? IBLIS: Ja sam tada u stanju ludila i izgubljenosti. POSLANIK A.S.: Kako se osjećaš kada uče Kur`an? IBLIS: Kada uče Kur`an , ja se topim kao olovo. POSLANIK A.S.: U kakvom si ti stanju kada moji sljedbenici daju zekat i dijele sadaku? IBLIS: Kada tvoji sljedbenici daju zekat ili dijele sadaku, kao da su uzeli testeru i režu me. POSLANIK A.S.: Zašto budeš u takvom stanju? IBLIS: Zato što u sadaki imaju četiri koristi. Prva korist je Allahovo dž.š., spuštanje bereketa na imovinu onoga ko daje sadaku. Druga korist je što davatelj sadake postaje omiljen i voljen od strane Allahovih dž.š., robova. Treća korist je što je sadaka spas od džehennema. I četvrta korist je što čuva davatelja i otklanja od njega životne neugodnosti. POSLANIK A.S.: Šta kažeš za Ebu Bekra? IBLIS: Ebu Bekr me nije slijedio prije islama, pa kako da me slijedi nakon što je postao musliman. POSLANIK A.S.: Šta kažeš za Omera ibn El- Hattaba? IBLIS: Tako mi Allaha, kad god ga vidim, pobjegnem od njega. POSLANIK A.S.: Šta kažeš za Osmana ibn Affana? IBLIS: Njega se stidim, kao što ga se stide i meleki. POSLANIK A.S.: Šta kažeš za Aliju ibn Ebi Taliba? IBLIS: Kamo sreće da on mene ostavi na miru kao što sam ja njega ostavio, ali on to nikako ne čini. POSLANIK A.S.: Hvala Allahu, koji je usrećio moj ummet, a tebe učinio nesretnim. IBLIS: Daleko je to, daleko! Kako možeš reći da je tvoj ummet sretan, kada sam ja živ i neću umrijeti do Određenog dana. Kako se, Muhammede, možeš radovati kada ja kolam njima kao krv kroz vene, a oni me ne vide. Tako mi Onoga koji me je stvorio i odgodio mi smrt do Sudnjeg dana, sve ću ljude zavoditi. I pobožne i pismene i nepismene. Jedino, neću moći zavesti one koji su muhlisi. POSLANIK A.S.: A ko su ti muhlisi koje nećeš moći zavesti? IBLIS: Zar ne znaš, Muhammede, da onaj ko je rob zlata i srebra, nije iskreni Allahov dž.š., rob. Kada vidim čovjeka da nije rob imetka, ne voli slavu i hvalisanje, onda znam da je to pravi iskreni vjernik (muhlis). Takvog čovjeka ja ostavim i ne napadam ga. Zaista svaki čovjek koji je rob imetka i karijere, i dok mu je srce sputano ovosvjetskim užicima, takav mi je pokorniji i više nego što mislite.Zar ne znaš, Muhammede, da je robovanje imetku i ovom svijetu, jedan od većih grijeha? Zar ne znaš, Muhammede, da je ljubav prema položaju, oholost i isticanje sebe takođe od većih grijeha? Zar ti ne znaš, Muhammede, da ja imam sedamdeset hiljada sebi sličnih, i da svaki od njih ima djece sedamdeset hiljada sebi šejtana? Neke šejtane oporučim učenim ljudima, a neke oporučim starcima i staricama. Zar ti ne znaš, Muhammede, da sam se ja lažno zakleo Ademu i Havvi i govorio im: „Tako mi Allaha, ja sam vam iskreni savjetnik i prijatelj“?Što se tiče odnosa nas i omladine, rijetko imamo sporove sa njima i nesporazume. Što se tiče male djece, sa njima radimo šta želimo. Neke šejtane zadužim za posebno pobožne ljude, a neke za izuzetno pobožne ljude. Šejtani im dolaze i nagovaraju ih sve dok im cilj više ne bude Allah dž.š. Kada to učine ja im uništim iskrenost. Vjera im ostane, jer mi šejtani tu ne možemo ništa. Takvi ljudi onda vjeruju u Allaha dž.š., ali nemaju iskrenosti, a toga nisu ni svjesni. Zar nisi čuo, Muhammede, za Berhisa, pobožnog Izraelćanina, koji je iskreno robovao Allahu dž.š., sedamdeset godina. Postigao je toliku derežu kod Allaha dž.š., da je svojom dovom liječio bolesnike. Ja ga nisam ostavio sve dok nije zinaluk učinio. Pa sam ga nagovorio da ubije jednu osobu i na kraju je zanijekao Allaha dž.š. To je onaj što ga Allah dž.š., spominje u kur`anskom ajetu: „Nemojte biti kaoIblis koji nagovara čovjeka da postane nevjernik, pa mu poslije kaže:“Od tebe sam ja siguran, odričem te se, jer se ja zaista bojim Allaha, Gospodara svjetova.“(El-Hašr 16) Zar ne znaš, Muhammede, da je laž i nevjerstvo od mene i da sam ja prvo stvorenje koje je slagalo i postalo nevjernik. Lažljivac je moj lični prijatelj, a onaj ko se lažno zaklinje Allahom je moj vjerni pratilac. Lažna zakletva je radost moga srca, a ogovaranje, klevetanje i prenošenje tuđih riječi od jednog do drugog bez dozvole, meni je najdraža poslastica. A što se tiče onoga koji se zaklinje razvodom od svoje žene, on je došao u moje društvo i dobro zakoračio u grijeh, svejedno, da li to rekao jednom ili više puta i da li je bio iskren ili ne. Zaista, ko je uobičajio zakletvu razvodom za brak, taj će sebi ženu učiniti haramom. Takve osobe će spavati jedna s drugom i rađati djecu, a ona će biti vanbračna. Ući će u vatru radi zakletve razvodom braka.Muhammede, zaista će tvoji sljedbenici odgađati namaz sat po sat. Kad god čovjek iz tvog ummeta želi da klanja, ja mu se približim i navodim na grijeh, zagovarajući ga sa riječima „ima još vremena, završi posao koji si započeo ili naumio da uradiš, pa onda klanjaj“. Ja to činim sve dok čovjek ne klanja namaz u propisano vrijeme. Ako me tvoj sljedbenik savlada, ja ga poslije namaza, opet odvraćam od slijedećeg namaza i činjenja dobrih djela. Ako me i tada savlada, onda ga pustim dok ne stupi na namaz, a onda ga nagovaram da se okreće lijevo i desno u namazu. Kada to učini ja ga pomilujem po licu i poljubim među oči i kažem: „Učinio si nešto veoma vrijedno“.Muhammede, ti znaš da oni koji se okreću u namazu lijevo ili desno, nemaju ništa od svog namaza i da Allah dž.š., onoga ko to čini, udari tim namazom po glavi. Ako je čovjek priseban i skrušen prilikom klanjanja namaza u džematu, ja ga sačekam da započne klanjati sam. Ja ga tada nagovaram da požuri sa klanjanjem namaza, da se brzo spušta i podiže sa sedžde, kao kad pijetao kljuca zrnevlje. Pa ako me i tada tvoj sljedbenik pobjedi, čekam da ponovo klanja namaz u džematu. Tada mu stavim uzdu kao konju, pa mu dižem glavu prije imama i spuštam prije imama. Muhammede, ti znaš da onaj koji spušta glavu na sedždu prije imama i podiže je sa sedžde prije imama da mu je namaz pokvaren i da će Allah dž.š., takvog čovjeka na Sudnjem danu proživjeti sa magarećom glavom.Ako me i tada tvoj sljedbenik pobijedi ja ga nagovaram da se igra prstima kako bi on, bio moje mjesto, gdje ću se pojaviti u namazu. Znaš Muhammede, da je pucketanje prstima i pljeskanje u namazu šejtanski posao. Ako me i tada tvoj sljedbenik pobijedi, onda mu ja pušem u nos, kako bi zijevnuo za vrijeme namaza. Tada moj šejtan ima slobodan put da uđe u čovjekovu unutrašnjost. Ulaskom šejtana u čovjeka, povećava se lakoumnost u dunjaluku i ljubav za njim. Tada čovjek postaje pokoran i poslušan nama.Muhammede, ja isto tako, odvraćam siromašne od namaza. Ubjeđujem ih da nisu dužni klanjati i da je to samo obaveza za one kojima je Allah dž.š., dao bogatstvo. Bolesnicima govorim da ostave namaz i da nisu dužni klanjati. Govorim im da je dužan klanjati samo onaj kome je Allah dž.š., dao zdravlje. I još im kažem:“Bolesnik nije dužan ono što ne može. Kada ozdraviš i ustaneš sa bolesničke postelje, naklanjaj što si propustio.“ Tako ja bolesnike nagovaram da ostave namaz, kako bi umrli kao nevjernici. Ako koji umre a bude ostavio namaz, srest će Allaha dž.š., a On će biti srdit na njega. Muhammede, ako sam ti išta slagao, zamoli Allaha da me pretvori u pepeo. Muhammede, ti se raduješ sa svojim sljedbenicima, a ja ću ih postepeno izvoditi iz islama. POSLANIK A.S.: Prokletniče, ko je tvoj prijatelj i sagovornik za stolom? IBLIS: Moj prijatelj je kamatar, koji siromašne još više zadužuje i osiromašuje. POSLANIK A.S.: A ko je tvoj lični prijatelj? IBLIS: Moj lični prijatelj je onaj koji se bavi prostitucijom. POSLANIK A.S.: A ko spava u tvojoj postelji? IBLIS: Moj prijatelj koji zajedno sa mnom spava je pijanica koji pijan legne u postelju. POSLANIK A.S.: A ko je tvoj gost? IBLIS: Moj gost je kradljivac. POSLANIK A.S.: Ko je tvoj poslanik? IBLIS: Moj poslanik je svaki onaj koji se bavi sihirom. POSLANIK A.S.: Šta tebe obraduje? IBLIS: Posebno me obraduje kada čujem zakletvu u kojoj se spominje razvod braka, kao „Tako mi Allaha razvest ću se od tebe, ili pustit ću ja tebe, ili dovest ću ja sebi drugu. POSLANIK A.S.: A ko je tvoj prisni prijatelj? IBLIS: Moj prisni prijatelj je onaj koji ostavlja džumu namaz POSLANIK A.S.: Prokletniče, šta te najviše muči i leđa pritišće? IBLIS: Žestoko me muči borba tvojih sljedbenika na Allahovom dž.š., putu. POSLANIK A.S.: A šta mršavi tvoje tijelo? IBLIS: Mene osuši tevba – pokajanje tvojih sljedbenika za učinjene grijehe. POSLANIK A.S.: A šta izjede tvoje džigerice? IBLIS: Kada tvoji sljedbenici traže oprosta, čine istigfar, svome Gospodaru. POSLANIK A.S.: A šta pokvari tvoje raspoloženje? IBLIS: Moje lice se unakazi i gubi raspoloženje, zbog trajne sadake tvojih sljedbenika. POSLANIK A.S.: A šta te čini slijepim i vid ti zasjenjuje? IBLIS: Mene zaslijepi noćni namaz koji se klanja u cik zore. POSLANIK A.S.: Šta te lupa po glavi i glavu ti razbija? IBLIS: Glavu mi razbija onaj koji mnogo u džematu klanja. POSLANIK A.S.: Ko je najbolji kod tebe, a najgori kod nas? IBLIS: Najbolji kod mene, a najgori kod vas je onaj koji ostavi namaz. POSLANIK A.S.: Ko je najsretniji kod tebe? IBLIS: Najsretniji kod mene su škrtice i egoisti. POSLANIK A.S.: Šta te najviše zadržava i spriječava u tvom poslu? IBLIS: Najviše me zadržavaju i sprječavaju u mom poslu tvoja prava ulema – učeni i iskreni sljedbenici. POSLANIK A.S.: Gdje ti sklanjaš svoje žene i djecu za vrijeme toplih dana? IBLIS: Ja sklanjam svoju djecu u hladovinu pod nokte žena i ljudi koji zapuštaju duge nokte. POSLANIK A.S.: Da li si išta molio svog Gospodara? IBLIS: Molio sam Ga za deset stvari. POSLANIK A.S.: Šta si Ga molio, prokletniče? IBLIS: Molio sam Ga slijedećih deset stvari: 1. da me učini partnerom čovjeku u njegovom imetku i porodu, pa mi je dozvolio. O tome govori kur`anski ajet: „O Iblisu, budi ti sudionik njihov u imovini i u porodu. Obećaj im što hoćeš, a sve što šejtan obeća, to je prevara“ Molio sam Ga da mi hrana bude svako jelo u koje se umiješala kamata i ostali harami. Molio sam Ga da slobodno koristim imovinu čovjeka, koja nije zaštićena učenjem Euze i Bismille. 2. da mi dopusti da sudjelujem u svakom spolnom snošaju muškarca koji prilazi svojoj ženi bez Euze i Bismille. Djeca rođena iz takvog snošaja su pokorna meni. 3. da mi dopusti da jašem na jahaćim životinjama i drugim prevoznim sredstvima sa onima koji putuju da traže ono što je zabranjeno. Tako, kada neko pođe na put radi harama, ja mu se pridružim, vjerno ga prateći na tom putu. O tome govore Allahove riječi:“Idi sa njima i kad se voze i kad idu pješke!“ 4. da mi da kuću u kojoj ću stanovati, pa mi je dao kupatila i banje u kojima se otkriva ono što je inače skriveno, kao i razna smetljišta i đubrišta. 5. da mi da i stvori džamiju, gdje ću sakupljati ljude, pa mi je dao pijace i čaršije. 6. da mi da knjigu sa kojom ću pozivate ljude svome putu, pa mi je dao pjesme. 7. da mi da ezan sa kojim ću pozivati i skupljati ljude, pa mi je dao frulu, svirku i muziku. 8. da mi da nekoga, ko će spavati sa mnom u postelji, pa mi je dao pijanice. 9. da mi da pomoćnika u mome poslu, pa mi je dao ljude koji se pouzdavaju i vjeruju u svoju moć, uticaj, u svoju imovinu i ličnu volju. 10. da mi da braću i prijatelje, pa mi je dao one koji troše svoj imetak u griješenju, kao što kaže Allah dž.š., u Kur`anu: „Zaista su rasipnici šejtanova braća.“ POSLANIK A.S.: Da mi nije potvrde od strane Allahovog kitaba, koji sa ajetom potvrđuje, ne bih ti vjerovao. IBLIS: Muhammede, ja sam molio Allaha dž.š., da me ljudi ne vide, a ja da njih vidim, pa mi je to dao. Takođe, dao mi je da hodam i prolazim kroz krvne sudove čovjeka poput krvi, pa ja po njima kružim kako hoću i koliko hoću. Allah mi je rekao: „Dobićeš šta si tražio.“Ja se time ponosim i ponosiću se do Sudnjeg dana. Sa mnom, Muhammede, je više ljudi nego sa tobom. Većina potomstva Ademova će biti uz mene do Kijametskog dana. Muhammede, ja imam jedno svoje dijete, kojem sam dao ime Atama. On spušta mrak na oči ljudi da bi ih uspavao prije jacije. Da nije njega, ne bi bilo čovjeka koji ne bi prije spavanja klanjao jaciju namaz. Isto tako, imam jedno dijete koje se zove El-Mutekadi-parničar. Pa kada čovjek učini dobro djelo tajno, i nastoji da niko ne dozna da je on učinio to dobro djelo, moje šejtan-dijete El – Mutekadi stalno rovari i nagovara ga da to otkrije drugima, kako bi mu upropastio sevape, jer Allah dž.š., takvoj osobi od sto sevapa obriše devedeset devet, pa mu ostane samo jedan sevap. Takođe, imam dijete kojeg zovem Kahil – surmadžija, koji je zadužen da ljudima koji sjede sa ulemom maže oči, kako bi zakunjali i zaspali. Muhammede, koja god žena izađe na ulicu bez propisne odjeće, jedan šejtan je zajaše straga, a drugi joj se uvuče u njedra, pa se onima koji gledaju hvali i uljepšava, a šejtan joj govori: „Otkrij, otkrij, pokaži kako si lijepa.“ Muhammede, ja ne mogu zavesti onoga koga ja želim, ali ja stalno napadam, došaptavam razne želje, poslove i ružne misli. Bodrim čovjeka da čini ružna djela, prikazujući mu ih lijepim. Kad bi dovođenje nekoga u zabludu bilo u mojoj ruci, ja ne bih nikoga ostavio da kaže: „Lailahe illellah Muhamedun resulullah“. Ne bih dopustio nikome da klanja, niti, da posti. Kao što ti,Muhammede, nisi vlasnik imana, nisam ni ja vlasnik zabluđivanja. Muhammede, ti si samo poslanik i dostavljač Objave. Kad bi iman bio u tvojoj ruci, ti nikoga ne bi na zemlji ostavio a da ne kaže: „Lailahe illellah Muhamedun resulullah“. Ti si Allahov dž.š., dokaz Njegovim stvorenjima, a ja sam uzrok stalne nesreće. Allahov Poslanik a.s. mu tada prouči ajet: „Ljudi će stalno dolaziti do prepreka i nesporazuma, stalno će se suprostavljati osim onih kojima se smiluje tvoj Gospodar“…

 novihorizonti.net