Internet stranice sa pornografskim sadržajem

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Možete li mi dati odgovor na pitanje kako se tumači posjećivanje nemoralnih internet stranica, gledanje tuđih nemoralnih profila i komuniciranje sa osobama sa tih stranica na nemoralan način?

Čitala sam tumačenje ajeta sure En-Nur, 30. i 31, ali mi nije jasno gdje je tačno granica između približavanja bludu i samog bluda, jer se ovdje radi i o pokazivanju polnih organa putem web kamere, zatim cybersexa, da li je ta osoba bludnik odnosno bludnica ili se tretiraju kao osobe koje se približavaju bludu?

Kakvo je šerijatsko-pravno tretiraju te osobe? Kakva je kazna za njih ako su u braku ili ako su izvan braka?

 

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Posjećivanje internet stranica i adresa koje sadrže i nude erotske sadržaje, koje prezentiraju i pozivaju na nemoral je zabranjeno djelo. Onaj koji to čini približava se bludu, ali se ne može nazvati bludnikom, jer se blud, zinaluk u fikhu definira kao nezakonit spolni odnos. Pokazivanje spolnih organa putem web kamere i komuniciranje sa osobama na internetu na nemoralan način je strogo zabranjeno djelo (haram) i potpada pod zabranjeno djelo približavanja bludu koje je zabranjeno na temelju kur'anskog ajeta: "I ne približavajte se bludu". Sve što vodi u haram poprima status harama. U jednom hadisu se navodi da i oči mogu počiniti blud, a njihov blud je gledanje. Međutim, taj blud nije isto što i blud počinjen spolnim organom. Sigurno je da je blud teži i veći grijeh od djela koje približava bludu, pa je i predviđena vjerska sankcija teža. Sakcija za blud spada u hudude – fiksirane kazne, koje su predviđene za najteža šerijatska krivična djela, dok djela približavanja bludu spadaju u kategoriju diskrecionih sankcija (t'azir) koje određuje nadležna vlast. Osobe koje to čine treba savjetovati da se okane tog harama i pokaju se zbog njega, čineći dovu Uzvišenome da im pomogne u udaljavanju od tog opasnog grijeha. Ustrajavanje na tom grijehu može dovesti do teških posljedica.