Izražavanje saučešća u islamu

Inne lilHi.hi ma ehaze ve-lehii ma a'ta

ve kullu šej'in 'indehu bi edželin musemma.

Fel-tasbir vel-tahtesib

"Allahovo je ono što uzme i Njegovo je ono

što da, i sve u Njega određeni rok ima. Strpi

se i nadaj se nagradi!" (SAHIH)

A'zamamihu edžreke, ve ahsene 'aza'

eke, ve gafere li mejjitik

"Allah ti nagradu uvećao i pomogao da

lakše podneseš svoju bol i oprostio grijehe

tvom umrlom!" (sAHIH)

 

Aid el-Karni

Obrada: novihorizonti.net

62