Jačina Džehennemske vatre

Jačina džehennemske vatre je užasna. Poslanik s.a.v.s. nas je obavjestio da je ovodunjalučka vatra samo jedan stepen od sedamdeset stepeni džehennemske vatre a svi drugi (ostali stepeni) su gori i žešći od ove. O tome govori poznati hadis koji prenosi Ebu Hurejre pa kaže: „Vatra na dunjaluku koju koriste sinovi Ademovi je samo jedan stupanj od sedamdeset stepeni džehennemske vatre. Prisutni rekoše: „Pa i ova je dovoljna o Allahov poslaniče.“ A on reče: „Džehennemska vatra ima još šezdeset i devet stepeni i svaki od njih je žešći od ovodunjalučke vatre.“ (Muttefekun alejhi.)

Ibn Abas kaže da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Kada bi samo jedna iskra džehennemske vatre pala na dunjaluk sve bi na njemu sagorjelo.“ (Nesai i Tirmizi)

Od jačine temperature džehennem će neprestano gutati i tražit će još? O tom prizoru kazuje Kuran u suri Kaf. „Na dan kada upitamo Džehennem: "Jesi li se napunio?" – on će odgovoriti: "Ima li još?" (Kaf, 30) Spominje se u vjerodostojnom hadisu od Enesa b. Malika koji su zabilježili Buharija i Muslima: „U džehennem će se neprestano bacati ljudi i džini a on će govoriti imali još? Sve dok Uzvišeni na njega ne stavi svoje stopalo pa će se zbiti i reći dosta je dosta je.“

Izvor: ikre.info

Obrada: novihorizonti.net