Je li nagrada i kazna na Ahiretu samo za dušu?

Pitanje:

Pročitao sam sljedeće:   „Tri su vrste boravišta: dunjaluk, berzah i ahiret,  Allah, džellešanuhu, je učinio svakom boravištu stanje koje je posebno za njega. Stvorio je čovjeka od tijela i duše, Učinio je stanje dunjaluka vezano za tijelo a duša ga slijedi u tome. Stanje berzaha je vezano za dušu a tijelo je slijedi u tome, a stanje ahireta je vezano za dušu i tijelo zajedno, pa će uživanje biti za dušu i tijelo, a tako isto i kazna.“ ( Ibnul-Kajim). Da li je ovo ispravno tumačenje sa islamskog gledišta?

Odgovor:

Ibnul-Kajjim je istaknuti alim, vrstan poznavalac raznih islamskih disciplina i on svakako tumači islamsko učenje po tom pitanju onako kako ga on razumije. Ne vidimo u tom shvatanju ničega spornog. Jasno je, na temelju tekstova Kur’ana i hadisa, da postoje tri spomenuta staništa – stanja čovjeka: Dunjaluk, Berzeh i Ahiret. Tumačenje ova tri stanja koje je spomenuti alim pojasnio u nekim svojim djelima (ako je prevodilac njegovog djela ispravno razumio i preveo ono što je pročitao) je uglavnom općepoznato i prihvaćeno u islamskoj doktrini. Na dunjaluku duša biva udahnuta u tijelo, pa je tijelo stanište duše, u Berzehu duša je odvojena od tijela, koje se vraća u zemlju od koje je i stvoreno, a na Ahiretu duša se ponovo spaja s tijelom, koje će biti oživljeno, na način čija nam suština nije poznata, i obje komponente čovjeka će uživati u Džennetu ili patiti u Džehennemu. To je, ukratko, islamsko učenje i vjerovanje o spomenutom pitanju.

www.preporod.com