Je li žena obavezna pokriti se – staviti mahramu na glavu, u toku učenja Kur'ana?

Pitanje:

Je li ženi obaveza da se pokrije – stavi mahramu na glavu, u toku učenja Kur'ana?
Odgovor:

Ženi  je dozvoljeno da uči Kur'an bez pokrivanja – tj. ne mora staviti mahramu na glavu, zato što ne postoji dokaz u Kur'ani niti u sunnetu Allahovog Poslanika koji to naređuje. Ako bi se žena pokrila prilikom učenja Kur'ana s ciljem upotpunjavanja edeba – odnosa prema Kur'anu, nadat se da će zbog toga biti nagrađena. Kazao je Uzvišeni Allah: ”Eto toliko! Pa ko poštiva Allahove propise – znak je čestita srca.” Prenosi se da je Malik ibn Enes, kada je želio da prenosi – citira hadise Allahovog Poslanika, oblačio najljepšu odjeću, mirisao se  najboljim mirisom koji je imao, zatim bi sjeo na najljepši i najpotpuniji način i na njemu bi se primijetila smirenost.

Izvor: minber.ba

30