JESI LI I TI ZABRINUT? HADIS ZA SVE ZABRINUTE… VIDEO

Allahu moj! Šta može imati onaj ko Tebe izgubi? A šta može izgubiti onaj ko Tebe spozna i nađe? Uistinu, ko god je zadovoljan nečim drugim osim Tebe, propao je; a ko god želi nešto drugo mimo Tebe, izgubio je.

https://www.youtube.com/watch?v=MnAiVhLzbXI