Kaburski stisak

Kada umrlog stave u mezar, kabur će ga stisnuti i od tog stiska se neće moći spasiti niko, svejedno bio star ili mlad, dobar ili griješnik.

U hadisima se spominje da se ni Sa’d ibn Muaz r,a, nija mogao spasiti od tog stiska i pore toga što se radi njegove smrti potresao ARŠ, otvorila se nebeska vrata i što mu je Dženazi prisustvovalo sedamdeset hiljada meleka. Poslanik a,s, je rekao; ”Iako se radi njega potresao ARŠ, otvorila se nebeska vrata i na njegovoj dženazi bilo sedamdeset hiljada meleka, opet ga je stisnuo kabur, pa ga je potom pustio”. Bilježi ga Imam Nesai.

U drugom hadisu Poslanik a,s, je rekao; ”Kabur ima svoj stisak. Da se iko od njega spasio. Spasio bi se Se’ad ibn Muaz’‘. Prenosii ga Imam Ahmed. Čak ni djeca neće biti pošteđena tog stiska, Allahov Poslanik a,s, kaže, ”Da se iko spasio od kaburskog stiska, onda bi bilo pošteđeno ovo dijete”.

Izvor:imamsedin