KAD MAGARAC SVJEDOČI

Zamoli neki komšija Nasrudin-hodžu da mu da svoga magarca na poslugu.
– Nemam magarca, – reče hodža.
Upravo u taj čas poče magarac u aharu revati, a komšija mu reče:
– Ta eno, čuje se magarčev glas.
– E baš mi je začudo, – reče hodža – da više vjeruješ magarčevu revanju nego mojim riječima.